Våra metoder

Vi är ett företag som erbjuder annorlunda metoder för utveckling av människor, grupper och verksamheter i förändring. Vi arbetar med fokus på mötet mellan människor och det som händer, eller inte händer, när olika människor träffas och kommunicerar.

Ta tempen på organisationen

Ibland vet våra uppdragsgivare exakt vad de vill få ut av ett samarbete med oss, ibland handlar det om att saker och ting kan fungera bättre än de gör idag. Vi undersöker företagskulturen genom att intervjua människor på olika befattningar i organisationen. Tillsammans definierar vi nuläget och sätter mål. Därefter tar POCKET fram förslag till hur målet skall uppnås.

 

Spegla företagskulturen - Interaktiv Teater

Interaktiv teater är ett unikt verktyg när man vill starta förändringsprocesser. Det synliggör dilemman och angelägna frågor samtidigt som det med liv och lust engagerar både hjärta och hjärna. Att med egna ögon se olika improviserade lösningar på ett och samma dilemma skapar både igenkännande skratt och verklig insikt.
Läs mer

Självorganiserande grupper - Dialogmöten

Dialogcaféet ger deltagarna träning i att lyssna utan att argumentera. Att ställa frågor istället för att komma med påståenden. Allt i syfte att söka samförstånd istället för att polarisera. Att låta de olika individernas synsätt komma fram i specifika frågor skapar kreativa lösningar och dynamiska team.
Läs mer

Rollspel / Kommunikationsträning

När det handlar om individuell kommunikationsträning, är rollspel ett oerhört effektivt verktyg. Pocket erbjuder deltagarna att själva agera. Till grund för rollspelen ligger situationer eller ”case” som antingen är förelagda eller som deltagarna själva tar med sig, med fokus på bestämda färdigheter, tex. samtalsteknik, bemötande, feedback , konflikthantering etc.
Läs mer

Retorik, Presentationsteknik och Röst- och kroppsmedvetenhet

Hur använder vi våra instrument rösten och kroppen när vi talar inför en grupp och håller en presentation? Vad uttrycker vi när vi tror att vi inte uttrycker någonting? Vi arbetar med grupper i röstteknik och kroppsträning för att bli medveten om hur det jag säger och gör uppfattas.
Vi arbetar i mindre grupper med 10-12 deltagare.
Läs mer

Ledarforum för samsyn - Workshop

Vi hjälper ledare, enskilt och i grupp, med ledarträning. En ledarutvecklingsfilosofi som bygger lika mycket på resultatorienterad träning som träning i kommunikation och social interaktion. Vi har också hjälpt många uppdragsgivare att skapa en gemensam ledarplattform eller ledarkultur.
Läs mer

GDQ - Group Development Questionnaire – Utveckling för Arbetsgrupper och Team

GDQ - Group Development Questionnaire - är världens första vetenskapligt bevisade metod som mäter en grupps effektivitet. Den amerikanska forskaren Susan A Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA har utarbetat metoden som idag används över hela världen. För att få använda GDQ krävs utbildning och certifiering. POCKETs grundare Åsa Lundgren är certifierad användare av GDQ sedan 2013.
Läs mer

 

Nästa steg - Rekommendation

Gemensamt går vi igenom vår insats. Vi analyserar resultatet och ställer det i relation till de uppställda målen. Vi kan också erbjuda en djupare analys för rekommendation till fortsatt utveckling.